reklama

Zážitková pedagogika pomůže Tondovi, Helmutovi a Leszkovi spojit umění s vědou

14. 2. 2018
Ano, přesně to je úkolem mezinárodního projektu Art & Science. Ovšem hlavním cílem je zapojit do společné práce studenty škol českého, německého a polského příhraničí. Za tři roky tímto systémem neformálního vzdělávání projde tisícovka dětí ve věku třináct až osmnáct let.
Art & Science není vlastně ničím novým pod sluncem. Vlastně jde o následovníka rovněž evropského projektu Lanterna Futuri, Majáku budoucnosti, který vznikl již roku 2004 a v sedmidenních soustředěních spojoval teenagery do projektu zapojených škol prostřednictvím uměleckých oborů. Helena Paszeková, ředitelka českolipského gymnázia, které se do Lanterny Futuri zapojilo hned od začátku, je s dosavadní praxí velmi spokojená: "Z naší školy Lanternou prošlo pět stovek nadšených dětí. V tom projektu nejde primárně o jazyky, ty děti mezi sebou většinou komunikují anglicky, tam jde o to, aby se děti z příhraničí potkávaly a společně něco vytvořily. Věřte mi, že když si pod Němcem představíte toho Helmuta nebo pod Polákem konkrétního Leszka, tak takové ty zažité stereotypy se rychle vzájemně odbourávají. Společná práce a společný cíl velmi sbližují. Je to vždy o třech spolupracujících školách, například naše českolipské gymnázium má tyto partnery již dlouholeté, a to školu v Löbau a lyceum v Kamenné Hoře. Většinou se účastníme dvou setkání ročně. Za těch čtrnáct let se náš kolektiv kooperujících učitelů jezdících s dětmi na dílny rozrostl ze čtyř na deset. Naše role se vyvíjely, v počátcích byla snaha zapojit učitele přímo do vedení dílen, ale organizátoři projektů nasmlouvali skoutečné odborníky na jednotlivé profese, takže režii s dětmi probírá profesionální režisér, balet baletka a tak dále." Dnes se složení skupin ustálilo tak, že v každé jsou dva odborní lektoři, dva tlumočníci, tři učitelé (z každé školy jeden) a třikrát pět dětí. Každý běh tvoří 6 patnáctičlenných skupin, tedy devadesát dětí.
(Pakliže se vám sférická fotografie nezobrazuje, použijte místo Firefoxu třeba Chrome nebo Safari.)
IQLANDIA Liberec #theta360 - Spherical Image - RICOH THETA

Někdy v roce 2014 se začal hledat nový podnět, kam úspěšný projekt dále posunout, a to i z toho důvodu, že evropské peníze nerady tečou do projektů, které se dále nevyvíjejí. IQLANDIA se lidem kolem Lanterny Futury jevila jako vhodný partner, protože je velká, má sto třicet kvalifikovaných lektorů a bohaté zkušenosti. Vznikl Art & Science, tříletý projekt na Lanternu navazující. Má rozpočet 1,85 milionu EUR a je spolufinancovaný z Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Vychází ze zaběhnutých formátů (divadlo, film, fotografie...), do kterých budou přidávány vědecké prvky. Předpokládá se, že časem vzniknou formáty nové, jako například design, užité umění, architektura a tak dále.
Zapojení IQLANDIE je splacením určitého dluhu. Jak Němci, tak Poláci byli totiž za těch dosavadních čtrnáct let v čerpání evropských dotací na tuto činnost mnohem úspěšnější než my a po pravdě řečeno mají pro umělecké činnosti lepší zázemí.
Do projektu je zatím zapojeno čtrnáct škol typu gymnázium, po pěti z každé země. Během následujících tří let projektu Art a Science by se měla zapojit i tři odborná učiliště. První pilotní týdenní dílny proběhly již v listopadu v Německu a v Polsku, IQLANDII premiéra čeká poslední týden v březnu, gymnazisty seznámí s akčním uměním a filmem.

Nositeli projektu jsou kromě liberecké IQLANDIE pochopitelně i instituce, které zajišťovaly Lanternu Futuri, a to za Německo Hillersche Villa a za Polsko Dům tří kultur Parada. Přínos a efektivitu projektu budou po dobu jeho fungování zkoumat didaktici z Technische Universität - IHI Zittau. Připočítáme-li zástupce zúčastněných škol a pár novinářů, není divu, že se slavnostního představení Art & Science zúčastnilo celkem padesát lidí. Projevy nebraly konce, až bublinky z nealkoholického sektu zcela vyprchaly.
Foto Mad

Konečně se ťuká a my se můžeme na roli IQLANDIE v tomto projektu zeptat těch nejpovolanějších, Petra Desenského, manažera pro vědu a vzdělávání, a Radima Čížka, projektového manažera IQLANDIE. Pakliže se vám video nezobrazuje, použijte tento odkaz.


Ještě rodinné foto a můžeme jít na slavnostní představení projektu, na které je v programu vyhrazena rovná hodina. Snad mi to řečníci nebudou mít za zlé, ale ta hodina pro mě byla symbolickou ukázkou síly i bídy Evropské unie. Síly v tom, že podpořený projekt byl a bude opravdu důležitý s velkým společenským přesahem, který i bez sáhodlouhé diskuse již svoji smysluplnost prokázal. Bídu pak vidím v tom, že jsme se chvílemi ztráceli v nesmyslném balastu slov a frází. Jestli slavnostní uvítání bylo příliš dlouhé, pak představení projektu bylo dlouhé až absurdně a mnoho z toho, co padlo již u fontány se opět opakovalo.
Foto Mad

Projev Franka Rischera, hlavního vedoucího projektu, byl velmi emotivní, ale nakonec přinesl kýžené ovoce, dozvěděli jsme se podstatná čísla: V letech 2004 až 2017 proběhlo 347 týdenních seminářů, kterých se účastnilo 12 škol ze tří zemí. Do práce se zapojilo 2 878 dětí, 52 učitelů, 68 profesionálních umělců a tlumočníků. Výsledkem bylo 121 vystoupení a událostí.
Foto Mad

Grzegorz Potoczak, vedoucí projektu za Polskou republiku, nejprve hýří vtipem, pak se v emocích přímo koupe. Budiž mu to odpuštěno, vždyť u Domu tří kultur Parada, který je jeho dítětem, stojí maják budoucnosti Lanterna Futuri.
Foto Mad

Řečníci se střídají, nešetří vzájemnými komplimenty a čert ví proč, mají pocit, že svůj čas za pultíkem musí vyplnit do poslední vteřiny. Kdyby šlo o otevření nové fabriky, již dávno bychom byli hotoví včetně exkurze do provozů. Ještěže se tlumočí simultánně! Z letargie mě vytrhuje šaramantní mladá dáma z Technische Universität - IHI Zittau, svoji úlohu v projektu charakterizuje slovy, že bude rovněž vyvíjet dotazník spokojenosti frekventatntů. Jak složité bude a kolik času asi zabere dát dohromady otázky typu: co se ti na setkání líbilo, co se ti nelíbilo? Mrzí nás, že místo planých projevů není prezentována ani jedna ukázka činností, na které projekt navazuje.
Foto Mad

Konečně nastává čas oběda a nejen my, ale i ostatní mají konečně možnost si o projektu opravdu popovídat, předat postřehy, zkušenosti.
Foto Mad

Následují ukázky, které všechny zúčasněné zajímaly nejvíce. Jak vidíte, odborný lektor Pavel Saal svojí prací doslova hoří a potvrzují to i jeho slova: "Těším se moc a hlavně jsem velmi zvědavý, něco takového děláme poprvé, projekt se bude určitě ještě hodně vyvíjet, je to nový koncept nejen pro nás, i pro kolegy z uměleckých dílen, ale myslím, že hned na prvním setkání jsme si padli do oka. První dílna bude filmová, máme několik nápadů. Jednou z možností je výroba spotu, který vysvětlí, oč v pokusu jde. Děti se tedy seznámí s podstatou toho chemického procesu a zároveň si vyzkouší práci s videem. Byl jsem se podívat ve filmové dílně v Polsku a tam děti pracovaly v postprodukci i s digitálními triky, takže budou-li chtít, my jim můžeme pomoci jejich dílo obohatit o efekty reálné. I při samotném natáčení je spousta možnožností, jak propojit umění a vědu, vezměte si třeba práci se světlem."
Foto Mad

Laboratoře IQLANDIE slouží především školám, ale o víkendu zde probíhá i program pro rodiče s dětmi. Teenagery z projektu Art & Science zde mohou inspirovat třeba krystalové struktury nerostů pozorované pod stereomikroskopy. Jak vidíte, dětmi se stali i dospělí. Škoda, že ukázky měly jasně vymezený čas. (Pakliže se vám sférická fotografie nezobrazuje, použijte místo Firefoxu třeba Chrome nebo Safari.)
IQLANDIA Liberec #theta360 - Spherical Image - RICOH THETA

Jak budou mezinárodní sedmidenní soustředění vypadat, ví vedoucí odborný lektor Martin Novák (v modré polokošili): "Hodně času budeme věnovat vzájemnému seznámení. Děti se musí oťukat, poznat budoucí kamarády. Vždyť nejenže se nebudou znát, ale navíc budou hovořit různými jazyky. Takže začneme kooperačními aktivitami, během kterých se děti i něco zajímavého dozvědí. My děti neučíme, my je inspirujeme, podáváme pomocnou ruku, a pokud je něco zajímá, tak máme tu výhodu, že prostředky, jak jim názorně a přitažlivou formou něco vysvětlit, máme nejen zde v laboratoři, ale i v expozici. Pro realizaci vzniklých nápadů budeme mít speciální ateliér naproti v IQPARKu. Na té práci bude určitě hezké, že každá ta skupinka je jiná a totéž základní zadání se může posunout úplně jiným směrem. Takže musíte být akční a pohotově reagovat, na což jsme my tady v IQLANDII docela vycvičení."
Foto Mad

Záběry z termovize si o nějaké kreativní využití přímo říkají. Poznámka ke komunikaci, asi 90% lektorů IQLANDIE umí anglicky, necelá polovina zvládá němčinu, ale v projektu jsou zapojeni profesionální tlumočníci. První pilotní dílny proběhly již v listopadu. Na nich se poprvé seznámili umělečtí a vědečtí lektoři.
Foto Mad

Někteří pracovníci projektu zvládají nejen děti cizí :-)
Foto Mad

Helena Paszeková, ředitelka českolipského gymnázia, právě využívá výboje v plazmové kouli, tedy vědu, pro zhotovení fotografie, tady umění. Na naši otázku, jak v České Lípě vybírají účastníky dílen, odpovídá: "Dětí ve třídách je víc než míst v projektu. Kritéria výběru jsou jednoduchá, prospěch a zájem. Tím zájmem myslím zájem o konkrétní dílnu. Doposavad to totiž fungovalo tak, že těch dílen různého zaměření bylo třeba šest." 
Před chvílí padla poznámka, že děti mezi sebou čím dál častěji spontánně komunikují anglicky, Němci měli angličtinu perfektní od začátku, Češi a Poláci je pomalu dohánějí. Zajímá nás, jak je to s němčinou, paní ředitelka vysvětluje: "Na gymnáziích obecně jsou dva jazyky. Jeden je hlavní, u nás to je angličtina. Druhý jazyk si u nás děti vybírají mezi němčinou, francouzštinou a španělštinou. Němčinářů je nejvíc. Na výuku polštiny společenská objednávka není a ani my o jejím zavedení zatím neuvažujeme."
Foto Mad

Pan ředitel lycea v Kamenné Hoře zkoumá, využití 3D tavné pistole pro uměleckou tvorbu.
Foto Mad

Foto Mad

Na závěr pro vás mám fotku, dokumentující, jak letí nejen léta, ale i pokrok. O možnostech využití supravodivých materiálů jsme se ještě před pár lety nejvíce dozvěděli ze sci-fi románů. Dnes vám lektoři IQLANDIE předvedou na stole funkční model mašinky vznášející se díky supravodivosti na polštáři magnetické vazby a poslušně jezdící po kolejích. Jsem zvědavý, k čemu to ve své umělecké tvorbě využije Tonda, Helmut a Leszek. Nebude jim bude muset poradit Milena s Gertou a Agnieszkou? Každopádně se poslední březnový týden do IQLANDIE znovu vypravíme a o všem, co kluci a holky vymyslí, budeme referovat.
Foto Mad

Foto Mad


Text a obraz Mad, rozhovory Darka
tibet
21. 2. 2019 17:05 Jablonec nad Nisou po třech letech znovu vyvěsí vlajku pro Tibet. V Libereckém kraji se zatím ke kampani kromě kraje připojilo 39 měst a obcí.
jablonec
21. 2. 2019 16:05 Jablonec nad Nisou plánuje letos rekordní výdaje 1,26 miliardy Kč, příjmy budou o 270 milionů nižší. Do investic letos půjde více než 370 mil. Kč.
fotbal
21. 2. 2019 14:03 Fotbalisty Liberce posílili krátce před koncem přestupního období šestadvacetiletý brankář Milan Knobloch a o čtyři roky mladší útočník Ju Kang-hjon.
top
21. 2. 2019 11:05 TOP 09 v Libereckém kraji zvolila nové vedení. Krajským předsedou je Martin Chroust, v čele organizace vystřídal válečného veterána Františka Gábora.
reklama
Kalendář
po
út
st
čt
so
ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
únor
2019
reklama
GENUS PLUS TÝDEN (www.genusplus.cz) nebo (www.tydenvlk.cz) – společný zpravodajský a publicistický server. Provozuje GENUS TV a.s., Rumunská 655/9, 460 01 Liberec, IČ: 48291927. Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 439. Kontakt: net@genusplus.cz. U nevyžádaných příspěvků považujeme jejich zaslání za souhlas k případnému bezplatnému zveřejnění včetně dodané obrazové informace (foto, video apod.).