reklama

Státní okresní archiv Liberec slaví sedmdesátiny a zve na výstavu

11. 6. 2018
Zpřístupnění starých libereckých písemností veřejnosti je sice spojeno již s otevřením nové radnice, kdy "ordnung" v materiálech udělal badatel Ludvík Hübner, ale novodobá historie začíná 1. září 1948, kdy byl založen Městský archiv v Liberci.
Robert Filip, ředitel Státního okresního archivu v Liberci, to pochopitelně nepamatuje, ale stručnou historii zná: "Do toho roku 1948 byly listiny uložené ve spisovnách na radnicích. Kmenovým fondem archivu se staly dokumenty města Liberce převzaté z bývalého libereckého magistrátu. Archiv tehdy sídlil v Moskevské ulici a jeho ředitelem byl historik Vladimír Ruda, který začal stahovat materiály do vzniklého archivu. V roce 1954 přibyly k městskému archivu dva okresní archivy (Liberec a Frýdlant). V roce 1960, v souvislosti se správní reformou, byly tyto archivy sloučeny pod vedením pana Rudy."
Archivy patří pod ministerstvo vnitra. Liberecký archiv má v současné době 13 zaměstnanců a spravuje 6,25 kilometrů archiválií, což reprezentuje přes dva tisíce archivních souborů.

Obyčejný smrtelník je v archivu běžně vpuštěn do badatelny, kam mu archiválie k prozkoumání připraví archiváři. Výjimkou je 9. červen, kdy se od roku 2008 slaví Mezinárodní den archivů. Do Česka tato tradice dorazila celoplošně o rok později. V SOkA Liberec den otevřených dveří letos uspořádali již 6.6. a spojili ho s otevřením další z řady výstav, které mají již dvacetiletou tradici od doby, kdy byl roku 1998 otevřený sál.

Foto Mad

Až se na výstavu půjdete podívat, zaujme vás určitě parčík mezi budovami. Plocha byla kdysi vyasfaltovaná, což vedlo k tomu, že jakmile udeřila letní vedra, pekli se nejen zaměstnanci a badatelé, ale v první řadě archiválie v depozitářích. Zatravnění a vysazení stromů a keřů situaci napravilo jako mávnutím kouzelného proutku. K ochlazení a zvlhčení prostředí přispívá i fontána s Archimedovým šroubem, mobilní objekt od Vratislava Karla Nováka, autora slavného metronomu na pražské Letné. Jak vidíte, radost z ní má i pan ředitel, protože teplotu se v depozitářích daří držet ve stanovených mezích.
Foto Mad

Možnost archiválie vystavovat je většinou limitována dobou, po kterou je možné je vystavit světlu. Ta doba může být třeba měsíc, šest týdnů, takže z toho důvodu trvalé vystavení originálů není možné. Proto se vystavují kopie. Archivář Petr Kolín připomíná, že pro diváka to může být výhoda: "V případě aktuální výstavy jsme sjednotili i formát, takže nemusíte přeostřovat z malých pohlednic na velké obrazy."
Foto Mad

A jaké je letošní téma? Pan Kolín se nám svěřuje s kuriozním problémem zdejšího dramaturgického plánu: "Spektrum těch výstav bylo velmi pestré, divadlo, školy, Česká beseda, různé perlička a kuriozity. Jenomže jsme tu měli hodně unikátních výstav, třeba výstava starých tisků nebo historie divadla byla pro odborníky pecka. Zájem veřejnosti bohužel vůbec neodpovídal vloženému úsilí. Naproti tomu návštěvnost expozic starých fotografií míst, která lidé znají, je nesrovnatelně větší. Takže letošní výstava navazuje na podobnou výstavu loňskou. Fotky, které připomenou lidem mládí, jsou prostě tahákem. Některé ty fotky jsme získali při skartaci soudních spisů, takže jsou zajímavé tím, že dokumentují i místa, která by za normálních okolností nikoho nenapadlo fotografovat. Letos kolekci doplňují i fotografie ze srpna 1968 neznámého autora, dar pana Zdeňka Jůzla."

Foto Mad

Jedna z mnoha zajímavostí výstavy, stavba vodojemu v Ruprechticích (fotky vpravo), který je dnes zamaskovaný za malé návrší. Expozice Zmizelý Liberec 2018 - město na starých fotografiích je přístupná do konce června, a to v pondělí a ve středu od 8 do 16:30 hod. V úterý, ve čtvrtek a v pátek a po oficiálním ukončení výstavy je z provozních důvodů nutné předchozí objednání na sokaliberec@soalitomerice.cz nebo telefonicky na 488 577 812.
Foto Mad

A jak postupovat, když chci něco zjistit? Staňte se badatelem! Možnost pátrat ve starých dokumentech není vyhrazená jen pro úzký okruh odborníků. Petr Kolín upřesňuje: "Bádat můžou osoby zletilé a veřejnosti přístupné jsou archiválie starší třiceti let. Ideální je nejprve poslat dotaz emailem, protože zvláště na některé specifické telefonické dotazy je obtížné okamžitě odpovědět. Pakliže materiál existuje, připravíme jej. Vy přijdete, zapíšete se a vyplníte badatelský list, to znamená včetně toho, nač dané údaje potřebujete. Ze zákona jsme povinni ověřit vaši totožnost. Všechny věci si odložíte v šatně. Od roku 2004 si archiválie můžete na místě nafotit. Pakliže potřebujete kopii dokumentu pro nějaké jednání, vyrobíme vám ověřenou kopii. Publikování získaných informací včetně fotek je na zodpovědnost autora." A je pochopitelně dobré mít představu, co v daném typu archivu můžete najít. Například matriky, na které se lidé často ptají, nejsou v okresních, ale v oblastních archivech, takže pro Liberec jsou v Litoměřicích.
Foto Mad

Do depozitářů se veřejnost ani badatelé nevodí. Výjimkou je právě den archivů. Nacházíme se v depozitáři v přízemí, obsahujícím archiválie týkající se Liberce od roku 1540 až do roku 1945. Je jich asi 700 metrů. Je to vlastně základ, který instituce dostala při svém vzniku do vínku.
Foto Mad

Foto Mad

O patro výše jsou spisy obcí abecedně seřazené od Andělky po Zdislavu. Například ve středním patře regálu v popředí jsou krabice MNV Nová Ves a JZD Nová Ves.
Foto Mad

Tento depot má kapacitu 1 800 metrů archiválií. S tím, jak přibývají nové krabice, ztrácejí prostory na romantičnosti. Dnes je řada materiálů digitalizovaných. Ředitel Filip upřesňuje: "Kromě materiálů nejvíce frekventovaných se snažíme digitalizovat materiály, které zde nemáme, to znamená například obecní kroniky, které zůstaly na obcích. Obcím děláme i kopie originálů. Další digitalizaci teď hodně zpomalilo nebo vůbec zastavilo GDPR, což se týká i zpřístupnění osobních údajů na webu (matriky, sčítání obyvatelstva a pod.). Některé materiály, které již na webu byly, například sčítání obyvatel roku 1921, musely být stáhnuty, protože hrozilo, že můžou obsahovat data žijících lidí. K těmto materiálům se dostanete, přijdete-li osobně a zapíšete se, ale genealogové ze vzniklé komplikace pochopitelně radost nemají. Ale čekáme na prováděcí předpisy, takže jsme zatím možná papežtější než papež. Třeba se to zase časem uvolní."
Foto Mad

Restaurátorská dílna funguje nejen pro liberecký archiv, ale též pro Jablonec nad Nisou a pro Českou Lípu. Tady kraluje Jana Chocholoušková.
Foto Mad

A jedna důležitá věc závěrem. Archiv v první řadě archivuje věci dané zákonem (písemnosti státní správy, měst a obcí, cechů a společenstev, materiály církevních institucí, škol, spolků, firem okresu Liberec a tak dále), ale máte-li něco, o čem se domníváte, že je zajímavé, důležité, můžete to archivu nabídnout. Archivář Petr Kolín k tomu říká: "Běžně se nám stává, že nám lidé nabízejí fotografie a další materiály po předcích. Často tímto kanálem dohledáme zajímavé skutečnosti. Typickým příkladem jsou rodinné kroniky nebo materiály po významných osobnostech. Archivář samozřejmě musí provádět výběr. Jsou případy, kdy takové materiály odmítáme, například staré časopisy, jsou-li běžně dostupné v knihovně nebo jinde. Před několika lety jsme v jednom sklepení objevili pečetidla, která byla z archivu odcizena v šedesátých letech minulého století. Našli jsme i nějaké staré tisky. Nebo se nám z jedné pozůstalosti vrátila pečeť, kterou kdysi někdo odtrhl z historického dokumentu."
Text a foto Mad
neuro
24. 5. 2019 12:53 Od svého založení rozdělila Křesťanská nadace Euronisa, která vznikla v roce 1995, na pomoc potřebným více než 35 milionů korun na 1650 projektů.
iq
24. 5. 2019 12:52  Jak založit požár z mouky? Jak zapálit oheň vodou? Jak vypadá trávení žaludku v reálnémčase? Odpoví víkendová science show, která se koná v iQLandii.
čižip
24. 5. 2019 05:50 Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) loni provedli v Libereckém kraji rekordní počet kontrol, rovných 900. V roce 2017 jich bylo o 112 méně.
hejtman
24. 5. 2019 05:49

V pátek 31. května 2019 zavítá hejtman Libereckého kraje Martin Půta do Hejnic. Hejtmanský den začne setkáním se starostou města Jaroslavem Demčákem.

reklama
Kalendář
po
út
st
čt
so
ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
květen
2019
reklama
GENUS PLUS TÝDEN (www.genusplus.cz) nebo (www.tydenvlk.cz) – společný zpravodajský a publicistický server. Provozuje GENUS TV a.s., Rumunská 655/9, 460 01 Liberec, IČ: 48291927. Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 439. Kontakt: net@genusplus.cz. U nevyžádaných příspěvků považujeme jejich zaslání za souhlas k případnému bezplatnému zveřejnění včetně dodané obrazové informace (foto, video apod.).