reklama

Novopečení starostové zahájili rekonstrukci Hradčanského rybníku

23. 11. 2018
22. listopadu byla symbolicky odklepnuta rekonstrukce Hradčanského rybníku, který je zabahněný, nejde regulovat a potřebuje revitalizaci pláží i okolí hráze. Z celkové sumy, která přesahuje třicet milionů korun, uhradí dvacet pět milionů Evropská unie.
Slavnostní zahájení opravy Hradčanského rybníku mělo neočekávaný prolog. Kvůli fotodokumentaci jsem plánoval přijet na místo s půlhodinovým předstihem. Jenomže ta půlhodina se především díky ucpanému Liberci a objížďkám na cestě (Jablonné je stále rozkopané) smrskla na patnáct minut. Tedy se dalo čekat, že u rybníku bude již rušno. Nebylo, hráz i pláže zely prázdnotou zcela v souladu s ročním obdobím a faktem, že rybník je vypuštěný. Právě v okamžiku, kdy jsem vytáhl mobil, abych zjistil, jestli jsem si nespletl datum, hodinu, místo nebo všechno dohromady, přijela dodávka a dva muži začali vykládat na pláž cosi těžkého. Když z automobilu vypadl kámen, který se ukázal být balvanem, na který bude poklepáno, i mně spadl kámen ze srdce. Jsem na správném místě a byl jsem tu dokonce první, což u mě nebývá obvyklé!

Foto Mad

Z jednoho z pánů (vylézá z vozu) se vyklubal Michal Šmejda, jednatel firmy EVOSA spol. s r.o., která dílo vysoutěžila. Na dotaz, zda stihnou kvádr zapustit do břehu, jsem dostal odpověď, že památka na slavnostní poklep bude ihned po obřadu odvezena, protože by zde překážela v rekonstrukci. Že by šlo o putovní poklepávací kámen?
Foto Mad

Záhy po umístění kamene se scházejí ostatní účastníci poklepu. Překvapuje mě informace, že v operačním programu životního prostředí, ze kterého poteče dotace i do tohoto rybníku, je peněz k čerpání dost, ale zdroje nejsou dostatečně využívány a zájemci raději usilují o dotace státní než evropské. Údajně proto, že je odrazuje složitá administrativa. Jitka Volfová, radní Libereckého kraje, mi to potvrzuje: "Je to pravda a já jsem za tento rybník o to radši, že tady se tu dotaci povedlo čerpat. Problém je ale především s novými rybníky, tam je ten proces opravdu velmi dlouhý, obnova původních rybníků je snažší. Co se pomoci žadatelům týče, náš odbor regionálního rozvoje a územního plánování je připravený. Pokud kdokoliv požádá o metodickou radu, tak odbor, který má ty znalosti, vždycky rád pomůže."
Foto Mad

Na pískovcový kvádr klepou ostřílení političtí matadoři, leč nováčci ve funkcích rozdaných volebními kartami. Tak Jitka Volfová si k funkci radní Libereckého kraje před pár hodinami přidala titul starostky České Lípy. Uprostřed se směje Šárka Kalvová, zbrusu nová místostarostka města Ralska, a trojici uzavírá též úplně nový starosta Ralska Miloslav Tůma.
Foto Mad

Ještě ruky podání na úspěšnou spolupráci s Michalem Šmejdou a je uděláno. Politikové a úředníci odjíždějí podepsat papíry, je čas prohlédnout si předmět rekonstrukce.
Foto Mad

Hradčanský rybník je posledním článkem kaskády pěti nádrží na Hradčanském potoce (MAPA), která byla vybudována za Valdštejnů, ale doklady o přesné době vzniku se nedochovaly. Rybník má rozlohu 11 ha. Největším rybníkem soustavy je Držník se 14 ha.
Foto Mad

Jihovýchodní konec částečně zasahuje do přírodní rezervace Hradčanské rybníky, což do určité míry ovlivní postup prací. Michal Šmejda k tomu poznamenává: "Ano, do rezervace naše práce zasahuje a Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) se k tomu vyjadřuje a podle jejích podmínek se bude pracovat. Například od května do srpna musí být rybník napuštěný z důvodu ochrany zde žijících živočichů. Jinak, technicky bude zajímavé vyřešit odvodnění během bagrování bahna, ale kromě toho by oprava neměla být nic extra komplikovaného."
Foto Mad

V rybníku žije chráněná škeble rybničná (Anodonta cygnea). Škeble byly během vypouštění pravidelně sbírány a dle pokynů CHKO odváženy na Máchovo jezero. Bylo jich několik set a po opravě rybníka se nepočítá s jejich repatriací. Vyloveny byly rovněž ryby. Ty podměrečné na návrat čekají v sádkách rybářství Doksy.
Foto Mad

Rekonstrukce měla původně již začít, ale výběrové řízení bylo nutno doplnit o další informace, a tím pádem se lhůta prodloužila. Harmonogram prací poběží od podpisu smlouvy. Miloslav Tůma nosí hrubý náčrt harmonogramu v hlavě: "Celý projekt je navázán na AOPK a Ministerstvo životního prostředí, tak cílem je obnova funkčnosti rybníku jako takového. To znamená odbahnění, chodník po hrázi, nový požerák, zpevnění bezpečnostního přelivu, nová pláž a za návětrnou hrází budou obnoveny tůně. Nicméně v rámci těchto projektů je možné zakomponovat i prvky podporující cestovní ruch. Perspektivně tu chceme postavit například převlékárny pro plavce, ale to již není úkolem tohoto projektu.
Foto Mad

Nevíte, co je požerák? Co vás v té škole učili? Toto je požerák, ale je schovaný pod obhlídkovou lávkou.
Foto Mad

V první řadě bude dno zbaveno bahna, to bude trvat asi tři měsíce a mělo by se začít v nejbližších dnech. Jan Kocourek, referent lesního a vodního hospodářství město Ralsko, mě uvádí do obrazu, o jak velký úkol půjde: "Odhadem tu je dvacet tisíc tun bahna. U hráze jsme naměřili vrstvu 180 cm silnou, tak uvidíme, co tam najdeme, doufám, že nic nebezpečného."
Foto Mad

Postup dalších prací bude záležet na počasí. Prvky hráze se budou rekonstruovat během příštího roku, a to tak, že na hrázi zůstane zachován provoz v jednom směru a směr druhý bude vedený objížďkou po místní komunikaci. Průjezd Hradčanami bude uzavřený jen kamionům.
Foto Mad

Hradčany byly za první republiky vyhledávaným výletním cílem. Že slovo "vyhledávaným" není přehnané, dokládá historická propagační fotografie. Nemovitosti tu patřily zejména Pražákům.
hist. pohlednice

Teď se pláže zase můžou těšit na lepší časy, kvalita vody by se po opravě měla výrazně zlepšit. Těší se i místostarostka Šárka Kalvová: "Já si od toho slibuji strašně moc. Pro mě je toto místo totiž takové nostalgické. Já dnes bydlím v Ralsku, ale tam v tom schovaném domečku (ukazuje mezi stromy na protějším břehu) jsem vyrůstala od narození. Takže jsem moc ráda, že ten rybník konečně bude takový, jaký by měl být. Budu to chodit pravidelně kontrolovat!"
A Jitka Volfová přidává optimistickou zprávu na konec: "Dneska, kdy se všude hovoří o nutnosti udržování vody v krajině, je zachování vodních ploch nesmírně důležité. Takže zaplať pánbůh za to, že se dotaci získat povedlo, a myslím, že to bude ku prospěchu nejen rybníku, ale i okolí. Opravený čistý rybník v neposlední řadě podpoří i místní cestovní ruch. Stále více hovoříme o tom, že bychom otevřeli dotační program na podporu opatření na udržení vody v krajině, a myslím, že příští rok může být nějaký takový program otevřen."
Foto Mad

Text a foto Mad
ještěd
19. 4. 2019 17:16 TMR Ještěd zakončilo svou 1. ostrou lyžařskou sezonu ve skiareálu Ještěd úspěchem jak v návštěvnosti, tak v počtech provozních dnů. Modernizovaný areál lákal i na otevřené Pláně.
bezděz
19. 4. 2019 17:13 U příležitosti Mezinárodního dne památek vystavuje o víkendu hrad Bezděz unikátní dřevořezby ze 17. století. Mimořádně bude otevřen také ochoz v královské kapli.
nd
19. 4. 2019 17:09 Naivní divadlo v Liberci uvede ve velikonoční sobotu hned dvě pohádky, a to Jak chodil Kuba za Markytou a Tři pradleny. Představení začínají v 10 a 11 hodin.
jehla
19. 4. 2019 12:26 Liberečtí strážníci se i v letošním roce přihlásili k celostátní akci Jehla, v rámci které našli a odborně zlikvidovali 8 kusů injekčních stříkaček a 2 kusy inzulínových per.
reklama
Kalendář
po
út
st
čt
so
ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
duben
2019
reklama
GENUS PLUS TÝDEN (www.genusplus.cz) nebo (www.tydenvlk.cz) – společný zpravodajský a publicistický server. Provozuje GENUS TV a.s., Rumunská 655/9, 460 01 Liberec, IČ: 48291927. Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 439. Kontakt: net@genusplus.cz. U nevyžádaných příspěvků považujeme jejich zaslání za souhlas k případnému bezplatnému zveřejnění včetně dodané obrazové informace (foto, video apod.).