reklama

80. výročí Křišťálové noci, připomínka bohužel stále aktuální

11. 11. 2018
OBSAHUJE 2 VIDEA! O takzvané Křišťálové noci z 9. na 10. listopadu 1938 bylo na území kontrolovaném fašisty zpustošeno 1400 synagog, vyrabováno přes 7000 židovských obchodů, zatčeno a do lágrů odvlečeno 30 000 Židů, přičemž přímo v těch dnech jich bylo zavražděno víc jak devadesát. Toto datum bývá označováno za začátek holocaustu.
Při příležitosti 80. výročí tohoto zvěrstva nechala Židovská obec Liberec na dalších pěti místech v Liberci vsadit do dlažby 12 Kamenů zmizelých a v nové židovské modlitebně proběhlo připomínkové shromáždění. Tuto akci, těšící se mimořádné pozornosti politiků i představitelů společenského a kulturního života, pořádá Židovská obec každých pět let. Letos shromáždění navštívil i izraelský velvyslanec a zástupci dalších diplomatických sborů. Setkání bylo neveřejné, ale my pro vás máme obrazovou reportáž.

Nejprve malá rekapitulace vývoje populace zdejšího židovského obyvatelstva, která je svým způsobem velmi zajímavá. Židé neměli v Liberci dlouhá léta právo trvalého pobytu, přesto zde začali v průběhu průmyslové revoluce podnikat. Restrikce byly zrušeny až roku 1848. První modlitebnu si Židé otevřeli v předvečer Nového židovského roku 1861. Oficiální podnět pro stavbu synagogy padl již roku 1875, ale stavba novorenezanční synagogy byla dokončena na samém konci 19. století, roku 1899, tedy po radnici a divadle. V roce 1930 bylo v Liberci registrováno necelých čtrnáct set Židů. Po válce jich bylo sice evidováno 1211, ale z nich bylo jen 37 starousedlíků. (Podrobně je historie rozpracovaná na www.kehila-liberec.cz.)

Dobová fotografie z fondu Státního okresního archivu v Liberci ukazuje synagogu v plamenech a víceméně potvrzuje na shromáždění čtené svědectví třiaosmdesátiletého Klause Brücknera o tom, že synagoga byla zapálena ve dne, nikoliv v noci, jak uvádějí některé historické prameny. (Reprofoto: SOKA Liberec)
Roprofoto SOKA Liberec

Reprofoto z výstavy uvnitř synagogy dává představu o velkoryse pojatém interiéru stavby. Paradoxní je, že skoro třetinu peněz vybraných na stavbu věnovali příslušníci jiných náboženství a přispělo i město (zdroj: publikace badatelů V. Koubka a P. Brestovanského K historii první liberecké synagogy). Slavnostní otevření bylo záležitostí nejen židovskou, ale v pravdě ekumenickou. Tušil někdo, se bude odehrávat za necelá čtyři desetiletí? I to je vážné memento pro dnešek.
Foto Mad

Nová synagoga, Židovskou obcí Liberec označovaná spíše jako modlitebna, byla postavena jako intergrální součást Stavby smíření, jinak Krajské vědecké knihovny, podle návrhu architekta Radima Kousala. Na financování se kromě Česka a EU podílelo i Německo a Česko-německý fond budoucnosti.
Neveřejné shromáždění se konalo za zvýšené přítomnosti bezpečnostních složek. Vzhledem k tomu, že na akci byly přítomné nejen špičky České židovské obce, ale i členové vedení města, kraje, senátu a diplomatických sborů včetně velvyslance Izraele, jsme čekali, že opatření budou ještě přísnější.
Foto Mad

Foto Mad

Pánové si bez ohledu na vyznání a politickou příslušnost museli nasadit jarmulku. Jarmulku vyfasoval i senátor Michael Canov.
Foto Mad

Je pravda, že vidět naše politiky s touto nezvyklou pokrývkou hlavy, vyvolávalo úsměvy navzdory tomu, že šlo o připomínku počátku jedné z nejtragičtějších kapitol moderních dějin.
Foto Mad

Karol Sidon, vrchní zemský rabín, přišel v klobouku. Vedle něj má modrou jarmulku Michal Hron, předseda Židovské obce Liberec.
Foto Mad

Na své vystoupení čeká i Severáček.
Foto Mad

Daniel Meron, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec státu Izrael v České republice, s manželkou. V Liberci není poprvé, rozhovor s ním jsme vám přinesli například, když se v rámci Technického muzea otevírala expozice Liberec a křídla pro Izrael. Dalším zvláště důležitým hostem měl být Klaus Brückner, dnes jediný dohledaný žijící svědek vypálení staré synagogy. Ze zdravotních důvodů bohužel nemohl přijet, a tak jeho vzpomínku, čeho byl v listopadu 1938 svědkem jako tříletý chlapec, přednesl místopředseda Židovské obce Liberec Pavel Jelínek, nejstarší žijící člen liberecké židovské komunity.
Foto Mad

Rozhovor s Michalem Hronem a s Karolem Sidonem, proložený ukázkami z vystoupení Severáčku, zachycuje naše video.
Nezobrazuje-li se vám video přímo zde, použijte https://youtu.be/5vewCIL5RkM


Michal Hron se ve svém projevu vrátil do dětství a připomněl vyprávění tety, která prošla Terezínem. Na tomto místě musím zmínit jednu pozoruhodnou věc. V ono páteční odpoledne padlo mnoho proslovů, kromě aktérů vyjmenovaných u fotek níže hovořil vrchní zemský rabín Karol Sidon, hejtman Martin Půta a senátor Michael Canov. Ani dva projevy si nebyly podobné, ale všechny obsahovaly jeden společný apel: "Bylo by zlé si myslet, že tato strašná historie se již nikdy nemůže opakovat."
Foto Mad

Hovoří Daniel Meron.
Foto Mad

Petr Papoušek, předseda Federace židovských obcí v ČR.
Foto Mad

Budoucí liberecký rabín David Maxa. Bude mužem na svém místě, svůj projev přednesl nejen česky, ale jako jediný i anglicky. Perfektně a bez tlumočníka.
Foto Mad

David Maxa je i výborným zpěvákem, jak dokazuje videoukázka.
Nespustí-li se vám video zde, použijte odkaz https://youtu.be/VUuagodAlD0


Setkání zakončil Severáček zpěvem z nejvyššího patra ochozu.
Foto Mad

Severáček nastupuje na děkovačku.
Foto Mad

Foto Mad

Závěrem malé postesknutí. Je škoda, že dostat se do liberecké synagogy je docela problém, v současné době bývá pro veřejnost otevřena jen u příležitosti různých speciálních akcí, jako jsou například Dny evropského dědictví. Proč, to vysvětluje správce Miloslav Vaněk: "Zájem je velký, ale nejsou lidi, kteří by provázeli. Věřící, kteří sem docházejí na bohoslužby, jsou v pokročilém věku, poslední průvodce zemřel. Možnost prohlídek omezuje i statut zvláštní ochrany, kterou mají z důvodu hrozby teroristických útoků všechny synagogy ve světě."
Foto Mad

Pravda, zavřenými dveřmi dnes potenciálního návštěvníka odradrazují i mnohé svatyně jiných náboženství, ale v tomto případě to je zvlášť velká škoda, protože ochoz liberecké synagogy je zároveň výstavní síní. Kromě expozice výtvarné zde naleznete informace o historii poválečné výuky izraelských vojenských leteckých specialistů v Liberci (tomu je naštěstí věnováno i oddělení Technického muzea) a hlavně dějiny synagogy. Během vzpomínkového večera hned několik řečníků apelovalo na to, že zvěrstva holocaustu je nutno stále připomínat. Je paradoxní, že zrovna zde je pravda pod zámkem.

Text a obraz Mad, rozhovory Darka
mažoretky
20. 5. 2019 11:04 17. ročník komponovaného pořadu mažoretek Jablonecká jablíčka pořádá Dům dětí a mládeže Vikýř ve středu 12. června od 17 hodin. Vstupenky už jsou v předprodeji ve Vikýři.
průmysl
20. 5. 2019 10:13 Diskusní fórum, které Město Liberec pořádá s Technickou univerzitou, má téma Vzdělávání jako výzva Průmyslu 4.0. Koná se ve čtvrtek 23. května od 9.00 v budově IC TUL.
vrat
20. 5. 2019 07:07 Už podruhé lapila policejní hlídka ve Vratislavicích 33letého muže, který nemá za volantem co pohledávat. Opakovaně řídil pod vlivem drog i alkoholu. Naposledy měl 1,2 promile,
jack
20. 5. 2019 07:06 Ostraze libereckého marketu neunikl lapka s naditými gatěmi. Zapátrala, zda v oděvu neskrývá něco, co tam nepatří. Měl tam tři lahve whisky známé značky.
reklama
Kalendář
po
út
st
čt
so
ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
květen
2019
reklama
GENUS PLUS TÝDEN (www.genusplus.cz) nebo (www.tydenvlk.cz) – společný zpravodajský a publicistický server. Provozuje GENUS TV a.s., Rumunská 655/9, 460 01 Liberec, IČ: 48291927. Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 439. Kontakt: net@genusplus.cz. U nevyžádaných příspěvků považujeme jejich zaslání za souhlas k případnému bezplatnému zveřejnění včetně dodané obrazové informace (foto, video apod.).