reklama

Modernizace liberecké nemocnice, vize, které zaujaly porotu

15. 3. 2017
MŮŽETE DISKUTOVAT: Návštěvu výstavky doporučuji všem zájemcům o moderní architekturu a urbanismus, Liberečákům zejména. Ale musím vás varovat, smysl to bude mít jen v případě, že nespěcháte. Nahlížet do kuchyně architektů vyžaduje soustředění a trpělivost.
Modernizace liberecké nemocnice, vize, které zaujaly porotu
Vizualizace poskytla Krajská nemocnice Liberec
Protože vše podstatné k projektu modernizace Krajské nemocnice Liberec (KNL) jsme již průběžně publikovali, naposledy například ZDE, na úvod jen shrnu, že architektonická soutěž byla vypsána nemocnicí na téma dlouhodobé vize a strategie urbanistického řešení celého libereckého areálu (viz. ZDE), ačkoliv v první etapě se jedná "jen" o pavilon urgentní medicíny plus s jeho výstavbou související nové energocentrum. I tak půjde za provozu o akci Kulový blesk, která nemá obdoby. Komplexní modernizace je ovšem nutná, má-li si instituce udržet a dále rozvíjet kredit, který si vytvořila. Generální ředitel a místopředseda představenstva KNL Luděk Nečesaný to na vernisáži soutěžních prací řekl jasně: "Děkuji akcionářům, že vyslyšeli volání po nutnosti podpořit konkurenceschopnost liberecké nemocnice. KNL patří mezi deset až patnáct nejlepších nemocnic v České republice. KNL je jedinou krajskou nemocnicí, která se letos stala součástí výzkumných procesů a má ambice být oficiální výzkumnou institucí v oblasti lékařských věd."

Na zahájení výstavy dorazila delegace na nejvyšší úrovni. Zprava doleva: krajský náměstek pro zdravotnictví Přemysl Sobotka, hejtman Martin Půta, generální ředitel a místopředseda představenstva KNL Luděk Nečesaný, projektový manažer Lukáš Černý, Petr Moos, člen představenstva mající ve své gesci modernizaci, Richard Lukáš, lékařský ředitel KNL, a zcela vlevo stojí architekt Jan Vondrák za nezávislou část poroty.
Foto Mad

Celý projekt běží již pátým rokem a Richard Lukáš, lékařský ředitel KNL, na začátky vzpomíná takto: "Nemocnice šla od revoluce kvalitou a výkonostně nahoru. Z okresního špitálu se stalo významné zařízení v některých oborech přesahující svoji kvalitou rámec ČR. Při průměrném věku budov sedmdesát let a počtu budov 37, z nichž některé byly navrženy ke zcela jinému účelu, narážíme jednak na rozpor mezi obsahem a formou a především jsme ztratili protor se dále rozvíjet."

Richard Lukáš zvedá modré desky a pokračuje: "Před pěti lety vytvořilo kolegium primářů tento materiál, který je zprávou o stavu nemocnice. Popisuje všechny improvizace, nedostatky a závady, které je třeba řešit. Roztříštěnost, neexistence centrálního urgentního příjmu a nejrůznější improvizace jsou největší brzdou dalšího rozvoje. Dál to tak již nemůže zůstat, a proto jsme rádi, že tu je dnes výstava, která vytipovala nejméně tři týmy, které jsou schopny naše představy realizovat. Je to obrovská šance pro tento region, pro kraj. A nezlobte se na mě, toto město, tento kraj, potřebuje jeden úspěšný veřejnoprávní projekt."
Foto Mad

Hejtman Půta veřejnou prezentaci návrhů považuje za velmi důležitou: "Ukázku, jak taková veřejná diskuse k výsledku soutěže vypadat nemá, nám v minulém týdnu předvedl na prezentaci nového loga Liberec. Takže věřím, že výstava všech prací přispěje k tomu, že vítězný návrh, pokud se ho podaří uvést do souladu s dostupnými finančními prostředky, bude akceptovaný nejen odbornou veřejností, ale i uživateli, tady lékaři a obyvateli Liberce a celého kraje. Otevřená architektonická soutěž byla, zvláště v dnešním prostředí Liberce, jediná varianta, jak dospět k tomu, jak bude nemocnice v budoucnosti vypadat. Je prvním krokem k tomu, aby výsledek naší práce nebyl napadán. Pak nás ovšem čeká soutěž na dodavatele, která v libereckých podmínkách bude mnohem "veselejší" než soutěž na architekta. Přesto věřím, že na cestě, kterou jsme již urazili, se nám zhruba za dva roky podaří položit základní kámen a za čtyři až pět let nový pavilon urgentní medicíny začne sloužit."

Jak hejtman naznačil, ta cesta nebude žádná rychlostní silnice. Jsou zde minimálně dva zádrhele. Vítězný návrh je o více jak čtvrtinu dražší, než předpokládá současný rozpočet stanovený na 955 milionů korun bez DPH, přičemž tato částka je  nepřekročitelná. K tomu technická poznámka, připočteme-li dluhové financování, DPH (nemocnice je osvobozena od platby DPH, což má v tomto případě nevýhodu v tom, že na druhou stranu si ji nemůže odečíst), nutný mobiliář a některé další položky, vyjde nám miliarda a tři čtvrtě. Vítěz nakonec nemusí projekt realizovat. Nedojde-li k dohodě, mohou být osloveni autoři dalších oceněných návrhů.
Dalším problémem je, že nejen návrh vítězný, ale i některé návrhy další (viz. ukázky níže) počítají logicky se zbouráním tří domů v Kristiánové ulici
. Domy, vypadající zvenčí jako vybydlené, jsou jednak v městské památkové zóně a druhak se staly předmětem politického boje. Takže bude nutno najít kompromis, což bude docela obtížné, protože domy ve stávajícím vnitřním uspořádání není možné použít pro zamýšlené účely.

Ze současného areálu ve středně dlouhém horizontu nezůstane v podstatě kámen na kameni, jak si můžeme ukázat na příkladu vítězného návrhu SIALu. S obdobným rozsahem bourání době nevyhovujících objektů počítají všechny návrhy. Černé kontury symbolizují objekty, které mají být zbourány v dalších etapách. Vyznačeny nejsou demolice první etapy, například již zmíněné domy v Kristiánově ulici. Jak vidíte, místo nich je plánováno energocentrum kombinované s vícepodlažním parkovištěm. Pavilon urgentní medicíny, o který půjde v první etapě především, je označený jako CUM (budova s novým heliportem).
KNKL_soutez

Za veřejnost dorazili novináři a studenti.
Foto Mad

Jan Vondrák, architekt, který na vernisáži zastupoval odbornou část poroty, řekl k hodnocení prací toto: "Byl to velmi těžký oříšek, protože kromě vizuálu architektury a urbanismu jsme museli řešit i všechny funkce a provozy, které nemocnice obsahuje. Spoustu času jsme strávili studiem těcho funkcí a návštěvami přímo na odděleních. Spolupracovali jsme s perfektními odborníky a jednotlivá oddělení nám poskytla skvělý feedback k částem návrhů, které se jich týkaly. Protože byla soutěž profesionálně zorganizována, bylo vše ostatní pro nás jednoduché."

Přijde-li víc informací chtivých zájemců, je uspořádání panelů do harmoniky dost nešikovné. Na TUL to asi nehrozí, ale za týden v liberecké Plaze to může být problém.
Foto Mad

Než si ukážeme oceněné práce, ještě jeden názor, který je poměrně překvapivý, ale pěkně dokumentuje, že chceme-li si z prezentace soutěže něco odnést, musíme panely opravdu podrobně prostudovat. Nejlepší je i výbava znalostmi z oboru. Jinak můžeme hodnotit jen stylem líbí nelíbí a podstata nám unikne. Architekt Radim Kousal, člen soutěžního týmu Siadesign, který získal bramborovou medaili, na otázku, která práce je nejprograsivnější, odpovídá takto: "Když nepočítám návrh náš, tak z odměněných návrhů je podle mě nejprogresivnější třetí návrh, tak zvaný polyblok, který se staví od osmdesátých let minulého století. Návrh, který vyhrál, a ten druhý v pořadí jsou typické pavilonové systémy, které doplňují systém současný, ale neumožní v budoucnosti proměnu nemocnice podle požadavků, které dnes neznáme. My navrhli horizontální model, který se staví někdy od roku 2000 a počítá s budoucím rozvojem různými směry. Taková nemocnice se bude otevírat například příští rok v Michalovcích, ale tam šlo o soutěž mezinárodní, protože po mém soudu u nás know how jak moderní nemocnice stavět nemáme.

Díky laskavosti vedení Krajské nemocnice Liberec se nám podařilo získat dokumentaci všech třinácti soutěžních prací. Pro vaši představu jsem pro vás z této kolekce připravil ukázky z oceněných návrhů. První vizualizace vždy představuje globální zákres do terénu z ptačí perspektivy od jihu. Ten obsahují všechny práce, takže můžete srovnávat. Pro představu o současném stavu je dobré si do nové lišty otevřít letecký pohled na  WWW.MAPY.CZ. Tím bohužel možnosti konfrontace záběrů z konkrétního místa končí, protože dále se již obrazové dokumentace dosti liší. Mimo jiné i proto, že se různí názory na to, kde by měla mít nová nemocnice vchod. Z těchto fotek si lze udělat představu o tom, jak bude dílo působit urbanisticky a architektonicky. Podstatné ovšem je, jaká je vize o funkci organismu nové nemocnice. To přesahuje možnosti tohoto stručného seznámení, ale když si uděláte čas, leccos vám napoví putovní výstava, která je momentálně v "Géčku" TUL. Jestli jste reprezentativní prostory tohoto nového pavilonu na Husově třídě ještě nenavštívili, neváhejte. Od 27. března do 7. dubna pak budou všechny návrhy veřejnosti více na očích v NC Plaza Liberec.1. cena (2 000 000 Kč) SIAL architekti a inženýři spol. s r. o.

KNKL_soutez

Pohled z Husovy ulice směrem do centra.
KNKL_soutez

Kristiánova ulice.
KNKL_soutez2. cena (1 500 000 Kč) ATELIER PENTA v. o. s.

KNKL_soutez

Zdroj: KNL

Pohled z balonu vznášejícího se zhruba nad Nerudovým náměstím.
Zdroj: KNL3. cena (750 000 Kč) Domy spol. s r. o.

Zdroj: KNL

Pohled nad komplexem do centra.
Zdroj: KNL

Roh Husovy a Kristiánovy ulice.
Zdroj: KNL

SIADESIGN Liberec s.r.o.
(250 000 Kč)

Zdroj: KNL

Pohled nad areálem zhruba od východu na západ.
Zdroj: KNL

Tento návrh předpokládá vznik nového náměstí na rohu Guttenbergovy, Jablonecké (zcela vlevo) a Kristánovy ulice.
Zdroj: KNLdi5 architekti inženýři s.r.o.
(200 000 Kč)

Zdroj: KNL

Zdroj: KNL


OBERMEYER HELIKA a.s. (150 tisíc Kč)

Zdroj: KNL

Pohled z balonu vznášejícího se zhruba nad Nerudovým náměstím.
Zdroj: KNLCo se bude dít dál? Projektový manažer Lukáš Černý to vidí takto: "Teď proběhne jednání o finálním projektu. Předpokládám, že projekt bude v září, kdy bychom rádi začali jednat o realizaci. Musíme připravit dokumentaci o územním rozhodnutí a o stavebním povolení. Jakmile povolení budeme mít, bude vyhlášena soutěž na realizátora stavby."

Text a foto z vernisáže Mad
Diskuse ke článku
O vaše názory a komentáře opravdu stojíme. Proto máte ke každému materiálu uveřejněnému na tomto portále možnost diskutovat. Aby se z diskusního fóra ale nestala "stoka" obvyklá u některých jiných webů, stanovil provozovatel www.genusplus.cz. Pravidla diskuse. Seznamte se s nimi, prosím, v záhlaví portálu v rubrice Pravidla diskuse. Děkujeme.
Odpovídáte na:
15. 3. 2017 22:21
Jan
Pardon, ale co to maji ty lidi na sobe? To je reportaz z Teplakova?
15. 3. 2017 21:50
Jan
Stary, nuda, uz jsme rano cetli a videli v Babisovkach.
15. 3. 2017 21:58
hmmmm
super článek, konečně něco konkrétního a hlavně obrázky, keré napovědí víc než tisíc slov.
15. 3. 2017 22:01
pane
Babiškovy to už měly v úterý večer, stejně jako tady už byla zpráva z nemocnice, ale tohle je daleko propracovanější. Na vašem blázinci se nic takového nedočtete Tam se bude prskat až poté, co se začne stavět.
15. 3. 2017 22:12
Jan
Chape nekdo co Korytnacka sleduje tou tiskovou zpravou na Jejich Liberci? chce udelat Langera primatorem nebo co? Tohle si prece Bathyany nemuze nechat libit.
15. 3. 2017 22:21
Jan
Pardon, ale co to maji ty lidi na sobe? To je reportaz z Teplakova?
16. 3. 2017 09:22
Jarka
z vernisáže myslím
16. 3. 2017 09:15
můj názor
Asi by chtělo vysvětlit, proč sial přešlápl rozpočet a nebyl ze soutěže vyloučen pro nesplnění podmínky. Někde jsem četl že to je jako kdyby byl tendr na služební auto za max. 200 tisíc, všichni nabídli levnější verze, jenom jeden střední třídu s tím, že se s cenou pak něco udělá. To je nefér a do budoucna nebezpečné.
16. 3. 2017 11:33
Jan
při vší úctě si sialu libí se mi penta
hospic
24. 4. 2019 20:34 Liberečtí zastupitelé mají rozhodnout o poskytnutí dotace ve výši 479 425 Kč pro Hospic sv. Zdislavy. Peníze půjdou na úhradu části nákladů vzniklých při provozu lůžkového hospice v roce 2019.
tramvaj
24. 4. 2019 19:04 DPMLJ zahájila výluku na tramvajové trati z centra Liberce do Lidových sadů. Až do 31. května zde budou jezdit autobusy. Trať se významnější opravy dočkala naposledy roku 1992.
kozy
24. 4. 2019 17:39 Kozí a ovčí farma Josefa Pulíčka v Pěnčíně musela kvůli suchu už loni na podzim zredukovat stádo. Stavy chovatelé snížili o 100 koz a stejný počet ovcí, protože by pro ně neměli krmení.
silnice LK
24. 4. 2019 13:55

Kraj měl získat od Státního fondu dopravní infrastruktury dotaci na rekonstrukce silnic II. a III. třídy ve výši cca 80 milionů. Oproti původnímu slibu ale kraje získají o polovinu méně prostředků.

reklama
Kalendář
po
út
st
čt
so
ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
duben
2019
reklama
GENUS PLUS TÝDEN (www.genusplus.cz) nebo (www.tydenvlk.cz) – společný zpravodajský a publicistický server. Provozuje GENUS TV a.s., Rumunská 655/9, 460 01 Liberec, IČ: 48291927. Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 439. Kontakt: net@genusplus.cz. U nevyžádaných příspěvků považujeme jejich zaslání za souhlas k případnému bezplatnému zveřejnění včetně dodané obrazové informace (foto, video apod.).