reklama

S hezkými dny přichází nehezké období kolon, objížděk a uzavírek

9. 4. 2018
Opakování matka moudrosti. Přinášíme přehled uzavírek, které budou v následujících měsících sužovat řidiče v Liberci. Statutární město Liberec plánuje v letošním roce zrealizovat stavební práce na komunikacích ve svém vlastnictví. To vyžaduje nezbytná dopravní omezení. Bez nich není možné všechny stavební práce realizovat. Následující text nabízí informace k hlavním uzavírkám a dopravním omezením v Liberci, naplánovaným na rok 2018.
S hezkými dny přichází nehezké období kolon, objížděk a uzavírek
Ilustrační foto

Mezi hlavní akce, které ovlivní dopravu ve městě, patří práce na komunikacích Jungmannova (kruhový objezd), Vítězná, Dr. M. Horákové, Volgogradská, Švermova, Horská, Žižkovo náměstí, U Křížového kostela.

Koordinace stavebních akcí na rok 2018 byla zahájena už v roce 2017, a to na základě akcí, které nahlásili největší investoři v Liberci. Těmi jsou statutární město Liberec, Ředitelství silnic a dálnic, Krajská správa silnic Libereckého kraje a dále vlastníci technické infrastruktury – SVS a INNOGY,“ komentuje náměstek pro technickou správu majetku města Liberce Tomáš Kysela.

Na základě těchto požadavků město připravilo plán dlouhodobých dopravních omezení a jejich objízdných tras. Cílem připraveného plánu je zkoordinovat všechny práce tak, aby byl zmírněn negativní dopad na dopravu ve městě. 

V letošním roce už došlo k první aktualizaci připraveného plánu, a to z důvodu posunu akce Ředitelství silnic a dálnic,  kdy se akce nestihla dokončit v roce 2017. Část prací tak musela být přesunuta na rok 2018, což mělo vliv i na termín realizace akce statutárního města na komunikaci Dr. M. Horákové.Dojde tím k posunu termínu její realizace.

Některé akce, které nebyly původně zahrnuty v plánu a jsou s ním nyní ve střetu, musely být odloženy, aby nenarušovaly plánované objízdné trasy. Jednou ze stavebních realizací, ke které bylo za město správcem komunikací vydáno nesouhlasné stanovisko, byla pokládka kabelového vedení. Jeho trasa by byla přes ulici Jablonecká s  objízdnou trasou ulicí Vítězná, která však bude plánovaně uzavřena,“ popisuje dále náměstek Tomáš Kysela.

Informace o dopravních omezeních budou během dubna dostupné a průběžně aktualizovány na webu Odboru správy veřejného majetku www.bezpecnadoprava.liberec.cz. Termíny jednotlivých prací se mohou mírně upravovat podle aktuálního vývoje situace.

 „Opravy komunikací a inženýrských sítí jsou nutné, ale bohužel to s sebou nese nezbytná dopravní omezení, bez kterých není možné tyto opravy provádět. Vnímáme dopravní komplikace, které to může některým řidičům způsobit. Snahou města je dopady těchto omezení zmírnit. To však není při stávajících vysokých intenzitách provozu jednoduché a vždy možné,“ vysvětluje primátor Liberce Tibor Batthyány.

 

Přehled komunikací se stavebními úpravami:

Vítězná

 I. etapa – úplná uzavírka od 23.4. do 2.9. 2018 - úsek od ul. Husova po ul. Budyšínská a Gen. Píky, z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod).

II. etapa – úplná uzavírka od 25.6. do 2.9. 2018 - úsek od ul. Husova po ul. Masarykova, z důvodu celkové obnovy povrchu komunikace po výměně inženýrských sítí.

Dr. M. Horákové – křižovatka s ul. Čechova až po křižovatku s ul. U Potůčku bude uzavřena z důvodu provádění opravy komunikace, a to od poloviny května do poloviny července 2018. Práce budou zahájeny v návaznosti na dokončení prací na silnici I/35 (průtah města ŘSD).

Dr. M. Horákové – v úseku od ul. U Potůčku až po ul. Mostecká bude úplná uzavírka, z důvodu výměny inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod), předpokládaný termín od poloviny července do listopadu 2018.

Volgogradská – II. etapa -  v úseku ul. Čerchovská – ul. Kubelíkova bude úplná uzavírka, z důvodu rekonstrukce vodovodu a stavby kanalizace, v termínu od konce dubna do října 2018.

Švermova – v úseku od ul. Uralská po ul. Domky bude probíhat oprava povrchu komunikace. Od poloviny dubna budou probíhat stavební práce za částečného omezení provozu a podle předpokladu pak 5.5. - 6.5.2018 bude úplná uzavírka pro pokládku nového živičného povrchu komunikace.

Husitská – výměna inženýrských sítí a oprava komunikace po dokončené výměně, v termínu  23. 4.-říjen 2018.

U Křížového kostela (propojení Malého nám. a Sokolovského nám.) – v průběhu července nebo srpna 2018 dojde k opravě povrchu komunikace U Křížového kostela, včetně nevyhovujícího odvodnění komunikace.

Horská, Žižkovo nám. – v termínu 16.4. - 24. 6. 2018 budou probíhat stavební práce v rámci akce zvýšení bezpečnosti dopravy na komunikaci Horská, a to v úseku od ulice U Trianglu po ul. Javorová, kde bude částečné omezení provozu. Na dobu nezbytně nutnou (2x2 dny) bude na části komunikace uzavírka úplná s objízdnou trasou přes komunikace Nezamyslova, Mošnova, Kropáčkova. Také stavební práce na Žižkově náměstí budou probíhat za částečného omezení provozu.

Městem připravený plán, který je zpracován na základě především nahlášených stavebních prací největších libereckých investorů, koordinuje dopravu v Liberci v době uzavírek. Je vhodné tedy uvést některá další dopravní omezení na komunikacích v souvislosti s realizací staveb Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) či Libereckého kraje.

 Ředitelství silnic a dálnic

Silnice I/35  - v termínu 23.4.2018 – 13.5.2018 budou probíhat stavební práce na silnici I/35 (průtah města). V tomto období  bude uzavřen sjezd do ulice Košická. Během této uzavírky je možné využít sjezd za tunelem do ulice Jungmannova anebo sjet směr Jablonec na silnici I/14 a následně sjezdem Rochlice přes Vratislavickou do ul. Dr. M. Horákové.

 Lukášovská – v červenci až srpnu proběhne oprava komunikace Lukášovská s částečnou i úplnou uzavírkou, v závislosti na průběhu prací. Práce budou zahájeny až po zprovoznění přeložky silnice I/14 mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou tak, aby bylo zajištěno dobré dopravní spojení mezi oběma městy.

Krajská správa silnic Libereckého kraje

České Mládeže - v termínu červen až září 2018 bude probíhat rekonstrukce komunikace České Mládeže, která bude po dobu prací pouze jednosměrná, a to ve směru z průmyslové zóny směrem k silnici I/35. Objízdné trasy ve směru do Průmyslové zóny tak budou vedeny po okolních komunikacích, zejména ulicemi Puškinova, Minkovická, Heyrovského a Kubelíkova, Uralská, Švermova.

  „Zdvořile žádám liberecké řidiče a občany o shovívavost při dopravních uzavírkách. Vím, že to přináší časovou náročnost a větší přípravu před jízdou, nicméně věřím, že nám všem jde o společný výsledek, a tím je lepší stav silnic ve městě,“ uzavírá primátor Liberce Tibor Batthyány.

 

MML/Jana Kodymová, lo
andersen
26. 3. 2019 16:56

Do projektu Noc s Andersenem se 2. dubna zapojí KVK v Liberci a její pobočky Kunratická, Vesec a Machnín. Knihovna ve Svijanech akci spojila s vítáním jara. 

zzs
26. 3. 2019 14:32

Nová výjezdová základna ZZS v Rokytnici nad Jizerou se začne stavět v dubnu, nebude-li sníh. Předpokládaná hodnota činí 15.825.002 korun včetně DPH. Hotovo má být v srpnu roku 2020.

 

kraj zastup
26. 3. 2019 14:09 O týden dříve, už 23. dubna, se uskuteční následující jednání krajského zastupitelstva. Jedná se o úterý po velikonočních svátcích. Na březnovém jednání zastupitelů to oznámil hejtman.
gott
26. 3. 2019 11:58 Dvaačtyřicetinásobný vítěz hudební ankety Český slavík má již svou druhou medaili. U příležitosti osmdesátých narozenin Karla Gotta ho na ní Česká mincovna vyobrazila jako malíře.
reklama
Kalendář
po
út
st
čt
so
ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
březen
2019
reklama
GENUS PLUS TÝDEN (www.genusplus.cz) nebo (www.tydenvlk.cz) – společný zpravodajský a publicistický server. Provozuje GENUS TV a.s., Rumunská 655/9, 460 01 Liberec, IČ: 48291927. Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 439. Kontakt: net@genusplus.cz. U nevyžádaných příspěvků považujeme jejich zaslání za souhlas k případnému bezplatnému zveřejnění včetně dodané obrazové informace (foto, video apod.).