reklama

Festival "přání, otců myšlenky" lze shrnout do jediné věty: Jen podle sebe soudí je

3. 11. 2018
INVENTURA: Týden, v němž říjen vystřídal listopad, dal Liberci podepsanou koaliční smlouvu, Turnovu a Novému Boru staronová vedení města a celému kraji největší exemplář české vlajky, jenž ozdobil průčelí Evropského domu v sousedství krajského mrakodrapu. A také dal průchod neuvěřitelné lidové slovesnosti, jež má budoucí libereckou koalici zdiskreditovat ještě předtím, než se ujme žezla.
Festival "přání, otců myšlenky" lze shrnout do jediné věty: Jen podle sebe soudí je
Ilustrační foto

To se stane až poté, co soud rozhodne o podnětu, kterým chce jeden člověk z kandidátky zhrzené Změny zvrátit výsledky komunálních voleb. Bude-li mít podání úspěch, toť ve hvězdách.

Příslušné krajské soudy svá rozhodnutí již vydávají a zatím všechny už projednané návrhy na neplatnost voleb zamítly. V Rokytnici nad Jizerou, Jilemnici i v Doksech tak už mohou svolat svá ustavující zastupitelstva. Soudy v Liberci a Hradci Králové v pátek zamítly i dalších osm stížností na výsledky voleb v obcích, dvě se týkaly České Lípy a také Ždírce u Doks a po jedné Jablonce nad Nisou, Hodkovic nad Mohelkou, Stráže pod Ralskem a krkonošských Vítkovic.

V Turnově a Novém Boru už mají hotovo. Své pozice zde obhájili původní starostové a mohou pokračovat v čele dohodnutých koalic. Z okresních měst je jasno pouze v Semilech, kde se ustavující zasedání zastupitelstva města uskuteční v pondělí 5. listopadu od 17 hodin v divadelním sále budovy radnice.

Ne všechny obce, kterých se stížnosti na volby týkaly, už ale mohou svolat ustavující zastupitelstvo. Soud musí ještě rozhodnout o dalších stížnostech, které jsou spojené s Jabloncem a Českou Lípou. V Jablonci nad Nisou, Liberci i České Lípě se tudíž stále čeká na verdikt soudu. Koalice jsou zde ale dohodnuty. V Jablonci i v České Lípě se „přepřahá“, dosavadní vlády nahradí nové sestavy v čele s ANO. V Jablonci zcela vypadl vítěz komunálních voleb ODS a v České Lípě v opozici skončí dosavadní vedení i se starostkou z ČSSD.

Vládnoucí sestava se konečně dohodla i v krajském Liberci, kde si v poslední říjnový den ruce podali a koaliční smlouvu podepsali zástupci vítězných Starostů pro Liberecký kraj, Hnutí ANO 2011 a Občanské demokratické strany. Tedy těch stran, které se na spolupráci dohodly hned po volbách. Pak ale ANO, díky svým vnitřním „nedohodám“, dostalo vyjednávání do slepé uličky. Dokázalo ale včas zařadit zpátečku a vycouvat.

Ono totiž moc jiných možností, při pěti subjektech v zastupitelstvu a potřebě širší než dvojčlenné koalice, ani nebylo. Změna svým (ne)konáním v čele radnice zaslouženě obsadila místa v opozici. V opačném případě by do řízení města zase vnášela jen chaos, nesmysly a aktivistické prvky. V tom je nedostižná! A všichni tak nějak tušili, že právě toto si v rozvoji zabrzděný Liberec už dovolit nemůže. Nastal čas činů, ne prázdných frází a barevných tabulek.

Když sleduji, jak aktéři i zastánci změnařské politiky na sociálních sítích reagují na pravděpodobnou koalici, mám oprávněný pocit, že po čtyřech letech konečně padlo první dobré rozhodnutí. Opticky to sice vypadá, že celý Liberec „šílí“ ze jmen, jež budou v nové vládě figurovat, ale všechno je jinak. Šílí jen tenčící se klaka Jana Korytáře, která svou nevoli s tím, že její oblíbenci byli odstaveni od plných talířů, zhmotňuje do nenávistných výkřiků na síti. To se dá přežít, byť některé jsou dost nechutné, protože především vylhané. Festival  „přání, otců myšlenky“ byl zahájen.

Vše lze shrnout do jediné věty: Jen podle sebe soudí je. Podsouvá-li někdo budoucímu libereckému primátorovi Jaroslavu Zámečníkovi ze SLK, že bude „loutkou“ v rukách místního podnikatelského prostředí, dokazuje to jediné. Že o něm neví vůbec nic, jen se, na základě mnohaleté dehonestace konkrétních lidí i firem, domnívá. To, co kdysi vylhal Korytářův propagandistický web, je realitě vzdáleno v jednotkách světelných let (pozn. aut.: Jeden světelný rok je roven neuvěřitelné vzdálenosti 9 460 730 472 580 800 metrů).

Vyčítá-li někdo Jiřímu Němečkovi z ANO, budoucímu statutárnímu náměstkovi primátora pro strategický rozvoj a investice, že šel do politiky jenom proto, aby si splnil klukovský sen a vybudoval v Liberci technické muzeum, je zase vedle. On už to muzeum s partou obdobných nadšenců zhruba dokončil a otěže předal dál. Alespoň se areálem bývalých LVT už neprohání jen vítr, krysy a bezdomovci. Druhý náměstek za ANO Zbyněk Karban, který bude mít na starosti ekonomiku města, si zatím negativní pozornosti neužívá. Jan Korytář ho stále ještě potřebuje, protože má městskou kasu pořád na povel. A nemůže si to rozházet s člověkem, který tomu, na rozdíl od něj, rozumí.

Zato budoucí náměstci za SLK, ti aby už teď chodili kanálem. Ivan Langr, který dostal šanci pokračovat v rozjeté misi v rezortu školství, sociálních věcí, kultury a cestovního ruchu, je pro změnaře jen „zrádce a politický kariérista“. Ano, odtáhl se od Změny poté, co pochopil svůj životní omyl. To v jejím dresu podnikal ony eskapády, jež už vešly do dějin. Když dostal rozum, dal do služeb města své „lepší já“ i nepopiratelné schopnosti. Jiří Šolc, někdejší ekonomický náměstek v éře primátorky Rosenbergové, který má mít nyní na povel technickou správu města, je pomlouván jako příznivce hazardu, byť se jen snažil dát tomuto i po jeho soudu negativnímu jevu logický rámec, i jako bezcharakterní člověk. To proto, že spolu s dalším radním, praktikem Michalem Hronem, viděli Změně výborně do karet a dokázali jí, i z opozice, křížit plány.

Domnívat se o výše vyjmenovaných, že panáčkují v rytmu píšťalky, na niž pískají majitelé velkých místních firem, je víc než hloupé. Proč by to dělali? Cíl, jímž je obnovený rozvoj krajského města, mají sice shodný, ale to je asi tak všechno. A navíc v pořádku. Píše se rok 2018, pokud to těm zastydlým bijcům kapitalistů v jejich neutuchající zaslepenosti uniklo…

Své si „užívají“ i dva radní za ODS, kteří sice nemají žádné uvolněné funkce, ale lže se o nich, že budou jen loutkami jiných, praxí již prověřených občanských demokratů. Tak to už je na facku. Dělat z lidí, kteří úspěšně prošli komunálními volbami, nesvéprávné kašpárky, svědčí fakt jedině o tom, že přesně takhle to chodí mezi těmi, kteří si to dovolí napsat. Radní za ODS budou v nové radniční sestavě plnohodnotnými členy s nespornou vlastní zkušeností ze státní správy i samosprávy.

Kritizujme je, a všechny ostatní z koalice, ale až ve chvíli, kdy dostanou šanci něco předvést. Zatím předvedli ukázkovou transparentnost, když spolu s oznámením o podpisu koaliční smlouvy okamžitě do médií rozeslali  i kompletní text tohoto dokumentu a stejně bezesporu učiní i s programovým prohlášením. To u jejich předchůdců zaklínajících se transparentností nepamatuji… Na podobě programového prohlášení se nyní pracuje, hotové má být dva týdny po podpisu smlouvy. Je tudíž čas na propracování, protože ustavující zastupitelstvo se může sejít až v druhé polovině, ne-li koncem listopadu.

Nová liberecká koalice textem smlouvy ZDE deklarovala, jak míní do řízení města zapojit nejen opozici, ale i subjekty, které sítem komunálních voleb vůbec neprošly. Koaliční strany se totiž dohodly, cit.: že 10 míst ve výborech nabídnou vybraným kandidátům stran, které se nedostaly do Zastupitelstva SML, a dalších 7 míst odborníkům v jednotlivých oblastech, a to na základě vzájemné dohody.

To je rozumná novinka. Hra na stranické odborníky v končícím období selhala na plné čáře. Lidí do komisí a výborů je potřeba velké množství, tak proč nevyužít osob se zkušeností a zájmem o komunální politiku? Takových není nikdy dost a pohled zvenčí může vedení města jedině prospět. Vždyť Liberec stojí na prahu nové éry, jež by se měla vyznačovat především konsensuálními i kompromisními řešeními minulou vládou rozvrtaných, k cíli nedotažených věcí. Je potřeba mj. do finále posunout územní plán, zachránit systém městské hromadné dopravy i čelit zdražování tepla. Všechny tuzemské teplárny, jak vyšlo tento týden najevo, se budou potýkat se zdražením vstupů a budou to promítat do ceny pro konečného zákazníka. Ten liberecký, navzdory ujištěním minulého vedení města, jen těžko bude výjimkou. To jen předesílám, až pod Ještědem vypukne povyk kvůli ceně tepla. Ona se totiž tvoří jinde než v kanceláři končícího neekonomického náměstka.

Je rozumné, že si primátor pod sebe bere, kromě koordinace činnosti jednotlivých náměstků a členů rady, městských společností a příspěvkových organizací, i územní plán a činnosti odboru hlavního architekta, kontrolu a interní audit, právní oblast vč. veřejných zakázek, formulaci dlouhodobých cílů a priorit města i mezinárodní vztahy. Jako dlouholetý šéf Euroregionu Nisa, kterého ze sedla od 90. let minulého století nevyhodily žádné krajské ani liberecké volby, k tomu má slušné předpoklady.

Pod primátora bude tradičně patřit i komunikace s médii a veřejností, včetně jejího zapojování do řízení města. Snad bude nové vedení Liberce při komunikaci s občany používat jiné metody, než tomu bylo doposud. Jaký vzorek obyvatelstva asi chodil na „veřejná setkání“? Kolik lidí přišlo k referendu s hodně populistickými otázkami? Ke zlepšení spojení na trase radnice – občan přitom stačí dost málo – osvojit si základy sociologie a využít prověřené komunikační platformy a metody. Žádná z nich nestojí dva miliony jako nevydařené referendum.

Zvláště avizované komunikaci s médii tleskám, protože nynější stav, navzdory existenci radničního tiskového oddělení se schopnými lidmi, neplnil svou roli. Viděno zvenčí: Úředníci tiskového odd. byli zmítáni zájmy dvou znesvářených part uvnitř radnice, a tak se tiskové zprávy k zásadním tématům, například po jednání rady města, raději už ani nevydávaly. Všehoschopná Změna pak psala vlastní, politicky zabarvené zprávy k výsostně městským tématům, čímž vnášela do mediálního obrazu krajského města zmatek.

Tato praxe bezpochyby skončí, neboť na to pamatuje i jedna z pasáží podepsané koaliční smlouvy, cit.: Účastníci smlouvy se zavazují, že o usneseních Rady SML a Zastupitelstva SML a o přípravě a důsledcích těchto usnesení budou informovat veřejnost a média pravdivě, jednoznačně a korektně. V případě, že koaliční strana bude zastávat menšinové stanovisko odlišné od navrhovaného nebo přijatého usnesení Rady SML nebo Zastupitelstva SML a bude chtít o tomto svém stanovisku informovat veřejnost a média, uvědomí o tom prokazatelnou formou vždy nejprve ostatní koaliční strany. Koaliční strany budou koordinovat své mediální výstupy týkající se klíčových záležitostí.

Bude-li opravdu veřejnost prostřednictvím médií, na základě výstupů z nitra radnice, informována „pravdivě, jednoznačně a korektně“, zůstane opoziční propagandistický web už jen pro „srandu králíkům“ a shromaždištěm několika „frustrátů“ se sklonem ke grafomanii, kteří nikdy nepochopí, jak funguje skutečný, aktivisticky nepokřivený svět.

Hezký dušičkový víkend.

A mimochodem: Všimli jste si, při návštěvě libereckého hřbitova u letos stoletého krematoria, jaký je tam nepořádek? Že není shrabané listí, že není posekaná tráva, že by se v blátě na cestičkách dalo bruslit? Teď sice celkový dojem vylepšují záplavy chryzantém a věnců, je ale jisté, že se tam nikdo, stran úklidu a údržby, nepřetrhne. Taky tam někdo před Dušičkami mohl poslat Komunitní služby! Předvolební brigády v režii Jana Korytáře na Lesním koupališti a lesním amfiteátru jim skončily už dávno.

 

Alena Roubalová
Diskuse ke článku
O vaše názory a komentáře opravdu stojíme. Proto máte ke každému materiálu uveřejněnému na tomto portále možnost diskutovat. Aby se z diskusního fóra ale nestala "stoka" obvyklá u některých jiných webů, stanovil provozovatel www.genusplus.cz. Pravidla diskuse. Seznamte se s nimi, prosím, v záhlaví portálu v rubrice Pravidla diskuse. Děkujeme.
3. 11. 2018 07:37
Jan2
S tím hřbitovem souhlasím. Hrobové místo jsem našel jenom podle pomníku.
3. 11. 2018 08:27
Hmmm
Musite tam ted chodit s hrabemi, smetakem, rycem, lopatou. Ne jenom s kytkou tak jako v dobe, kdyz hrbitov neprovozovalo mesto.
3. 11. 2018 10:25
Petr
To jsem nevedel. doprovazel jsem matku bez teto vybavy a listi odhazoval rukama.
3. 11. 2018 15:49
Fuj
Na cestu nebo na vedlejsi hrob?
3. 11. 2018 07:42
můj názor
Shodněme se na tom, že je Liberec v rozkladu. Stačily k tomu čtyři roky. Voliči to ZPL spočítali. ANO mělo výhodu, že končící primátor kandidoval pod jinou značkou, takže mu neuškodil. Věřím, že DPMLJ pracuje na krizových scénářích, aby MHD pokračovala bez výkyvů.
3. 11. 2018 08:28
Zuzana
Ano by uspelo i kdyby za nej kandidoval plysovy medved. Vcera pruzkumy verejneho mineni. Porad 30 procent.
3. 11. 2018 10:27
!!!!!!!
Babis umi!
3. 11. 2018 08:25
:-)
Frustrati, se bavim. Frustrati vsech zemi, vylizte jim prd.l!
3. 11. 2018 10:22
Stanik
To je zase narez! Kam zmizela vase kritika?
3. 11. 2018 10:26
Dotaz
Kritika ceho? Vzdyt jeste ani nejsou ve funkci. Porad tam radi koryto s batohem.
3. 11. 2018 15:04
Jozef
Bordel jako po volbach. Uklid byl aktualni jen do 5.10.
3. 11. 2018 15:11
Tom
KS tam mohly nasadit tu predrazenou wapku.
3. 11. 2018 15:15
Ach jo
Opisovac a grafoman z jl uz jako potrefena husa kaze. Neuveritelnej pomatenec co si nedokaze udelat vlastni web. Jeho web, jeho pravidla.
3. 11. 2018 15:49
Lol
Kdyz on by tak rad diskutoval a hajzlman mu tam da dva clanky tydne. To pak diskutuje sam se sebou. Hruza.
3. 11. 2018 19:34
Jiří
Nechte ho. Je to bývalý učitel. Nemá co na práci, tak píše. Nicméně, trošku se ho zastanu. Jeho prizpevky mají hlavu a patu. Což se nedá říct o Tauchmsnovych článcích. Ten dokáže i do MDŽ vmychat Putu, ODS a Syner.
3. 11. 2018 16:22
B je správně
Myslím si, že je velká urážka srovnávat tento a jejich web. Tady se neustále dávají nové články, tam je už několik dní stále ten samý starý článek o tom co bylo ve středu. To je u internetového média směšné! Už několik dní tam lidi diskutujou bez ohledu na text, jim to ale nevadí, oni se jen chtějí vyprázdnit. Hlavně tam diskutuje a to i sám se sebou, jeden člověk a další tři zoufalci. Srovnávat tento web s Drbnou je taky mimo mísu, protože na Drbně nemají žádnou diskusi. MFD má, LD taky. Buď je někdo A) slepej, nebo B) hloupej.
3. 11. 2018 18:43
Jiří
Máte naprostou pravdu. Jediný, kdo tam diskutuje, je nějaký Josef X. Více než 30% prispevku je od něj. Čtyři diskutující mají více než 50% prispevku. A víte co je nejvíc zajímavé? Většina diskutujících píše prispevky ve všední dny, v době mezi osmou a šestnáctou hodinou. Tudíž v pracovní době. Co z toho plyne? But nechodí do práce a nebo se v pracovní době věnují soukromé činnosti.
3. 11. 2018 18:54
hmmmm
Tento Pan Grafiš by si měl provozovat vlastní forum a ukázat všem jak se má dělat správně.
3. 11. 2018 19:20
Jiří
Jo, to máte pravdu. A nejhorší na tom je, že on je tam ten nejinteligentnejsi. Ale to přece svědčí o inteligenci zmenarske sekty.
3. 11. 2018 19:36
Jiří
Omlouvám se za pravopisné chyby. Píšu to na mobilu
4. 11. 2018 12:55
#
Mobil ale nedela pravopisne chyby. Jen preklepy.
4. 11. 2018 12:54
Johan
Dnesni dojem ze hrbitova: bordel kam oko dohledne. Vizitka konciciho vedeni, jedno koho. Berou penize. Tak maji zajistit uklid, maji k tomu hned dve mestske spolecnosti.
4. 11. 2018 20:08
Tom
Tak jsem "dušičkoval" a není to tak hrozný jak se tady píše. V Ruprechticích celkem uklizeno.
4. 11. 2018 20:23
Howg
To je mozne, tady se ale pise o hlavnim hrbitove u kremaku. Hrobova mista se ztraceji pod nanosy listi.
lemberk
25. 4. 2019 16:46

Ve svátek 1. 5. zámek Lemberk zpřístupní středověkou věž. Odměnou za výstup na věž je úchvatná vyhlídka po okolí zámku. Věž bude otevřena po celý den od 9.00 do 16.00 hodin.

mml
25. 4. 2019 15:31 Jednomyslně, všemi 35 hlasy přítomných, schválilo liberecké zastupitelstvo podporu Olympiádě dětí a mládeže, kterou v červnu pořádá Liberecký kraj s rozpočtem 35 mil.
kuželky
25. 4. 2019 14:54 Turnaj seniorů tří měst v kuželkách o pohár Kontaktu, který se uskuteční v pátek 26. 4. od 9.00 do 15.00 hodin v liberecké Home Credit Aréně. Utkají se Liberec, Jablonec a Frýdlant.
ameriky sychrov
25. 4. 2019 14:02

Setkání amerických automobilových veteránů se 27. dubna opět odehraje na Sychrově. Jde o soutěž elegance – setkání fanoušků a členů klubu 1st Veteran US Car Praha. Za podívání se platí 50 Kč

reklama
Kalendář
po
út
st
čt
so
ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
duben
2019
reklama
GENUS PLUS TÝDEN (www.genusplus.cz) nebo (www.tydenvlk.cz) – společný zpravodajský a publicistický server. Provozuje GENUS TV a.s., Rumunská 655/9, 460 01 Liberec, IČ: 48291927. Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 439. Kontakt: net@genusplus.cz. U nevyžádaných příspěvků považujeme jejich zaslání za souhlas k případnému bezplatnému zveřejnění včetně dodané obrazové informace (foto, video apod.).